Een burgemeester met ballen

28 februari 2007

gelabeld: , ,

Nadat onze huidige burgemeester Van As afgelopen herfst haar vertrek bekend had gemaakt, is een van de meest prangende vragen die politiek Assen bezig houdt: Wie wordt onze nieuwe burgemeester?

De gemeenteraad heeft hier eind januari een functie-profiel voor opgesteld. Eén van de discussiepunten daarbij was of er een voorkeur was voor iemand van het vrouwelijk geslacht.

In de wandelgangen had ik nog een aardige discussie met een collega raadslid van PvdA-huize. “Jij vindt toch ook dat we het liefst een vrouwelijke burgemeester moeten hebben?” Want, zo was de redenatie, we hebben nu ook al een vrouwelijke burgemeester en anders zou het College van B&W geheel uit mannen bestaan.
Nu vraag ik me wel eens af of het man-vrouw gedoe bij de PvdA niet een beetje doorslaat. De kandidatenlijst van de Tweede Kamer was netjes (van begin tot eind) man-vrouw-man-vrouw-enz. De lijst voor de Eerste Kamer ook. Dat had onderandere tot gevolg dat de zeer gekwalificeerde Klaas de Vries op een eerst overkiesbare plaats kwam.

Eigenlijk vind ik de man-vrouw kwestie maar een non-discussie. Het gaat om de beste persoon op deze plek. En wanneer dit toevallig een vrouw is, is dat mooi meegenomen. Maar om nu bij voorbaat een voorkeur voor een vrouw uit te spreken… Waarom dan geen allochtoon (er wonen per slot van rekening relatief veel Molukkers in onze gemeente) of een homo?

OK, we hebben nu een vrouwelijke burgemeester. Maar dan wel eentje met ballen!
En het feit dat het College dan alleen uit mannen zou bestaan? Ach, de PvdA levert zelf de helft van de wethouders. Dus wanneer dat voor hun een onoverkomenlijk probleem is…

Inmiddels is bekend geworden dat 18 personen de eervolle baan als burgervader van onze stad ambiëren. Ik kan zonder problemen de term “burgervader” gebruiken, aangezien alle 18 man zijn. En zo lost de man-vrouw kwestie zichzelf op.

Ik wens alle 18 mannen veel succes bij hun sollicitatie. May the best man win!

Een wereldse burgemeester

26 juli 2004

gelabeld:

Vorige week liet onze burgemeester via een persbericht weten dat zij een brief had gestuurd naar haar Franse ambtsgenoot Noël Mamère. In die brief betuigde ze steun aan zijn streven om het homohuwelijk in Frankrijk te legaliseren. Dit was niet de eerste keer, want ook in maart ging een soortgelijke brief naar de burgemeester van San Fransisco, dhr. Newsons.

“De Krant van Assen”, oftewel “De Telegraaf van Assen”, sprong er bovenop. Het is vakantie (= komkommertijd) en wanneer er dan een persbericht verschijnt wat de potentie heeft om tot een rel uit te draaien … Ik zou het ook gedaan hebben.

De felse kritiek kwam van (zoals te verwachten) de ChristenUnie (CU). In hun reactie vragen zij zich af in hoeverre dit past binnen haar taak een burgemeester voor álle Assenaren te zijn. Op zich best een punt om over na te denken. Echter, wanneer ik in diezelfde reactie lees dat de CU liever had gehad dat de burgemeester openlijk afstand had genomen van de recente kraakacties, vraag ik me af wat de CU verstaat onder “álle Assenaren”. Of zijn krakers volgens de CU geen echte Assenaren?

Terug naar de brief. Eigenlijk was die, naar mijn mening, niets meer dan “zegt de ene burgemeester tegen de ander …”; een collega’s onder elkaar brief dus. Daarom had wat mij betreft dat persbericht beter achterwege kunnen blijven, net zoals dat ook bij die brief naar Newsons is gebeurt. Maar ja, dan hadden we natuurlijk niet geweten met welke wereldse zaken onze burgemeester ook bezig is…