Big Brother in Assen?

14 december 2009

gelabeld: , , , , ,

Heb net een discussienota over cameratoezicht in Assen doorgenomen. Deze staat a.s. donderdag voor discussie op de agenda van de gemeenteraad. Even voor de goede orde: Assen kent nog geen publiekelijk cameratoezicht in bv uitgaansgebieden.

In onze drive naar veiligheid zijn we kennelijk geneigd heel wat van onze privacy op te geven. Recentelijk is die discussie nog weer naar boven gekomen naar aanleiding van een actie van Het Nieuwe Rijk. Je kunt je bedenkingen hebben bij de actie an sich, maar het legt de vinger wel op een gevoelige plek.

Het houdt echter niet op bij de overheid. Nog geen week geleden maakte een hotshot van Google (je hebt vast wel eens van dat bedrijfje gehoord) duidelijk dat zij lak hebben aan privacy. Dit onder het mom van “eigen schuld, dikke bult; dan had je het maar niet moeten doen”. Kortom, een variant op het aloude “als je niets hebt misdaan, heb je ook niets te verbergen” drogreden. Dat is je reinste kolder.

Maar goed, terug naar Assen. De feiten: van 2006 tot Q1 2009 zijn er in Assen in totaal 72 geweldsdelicten aangifte gedaan. Daarvan zijn 64 opgelost. Conclusie: momenteel wordt bijna 90% van de geweldsmisdrijven opgelost.
Rijst de vraag: wat is nu het probleem? Natuurlijk moet in principe elk delict opgelost worden en is elk delict er een teveel. Maar zal met cameratoezicht er geen geweld meer op straat zijn? Wordt dan alles opgelost? Nee is het antwoord op beide vragen.
Waarom niet? Simpel: omdat de oorzaak niet wordt aangepakt. Door overmatig drank- en drugsgebruik wordt men aggressiever en verdwijnen sociale remmingen.

En waarom zou je bezorgd zijn: alleen streng opgeleide mensen bekijken deze beelden. En daarnaast worden de beelden direct gewist wanneer er niets crimineels op staat. Kortom, je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Of toch niet?

Cameratoezicht is enkel symptoombestrijding en lost het daadwerkelijke probleem in het geheel niet op. Wil je echt iets doen: ga dan aan de slag om het overmatig drank- en drugsgebruik aan te pakken.

Ik vraag me af hoeveel privacy we nog wensen op te geven voordat we er achter komen dat absolute veiligheid een utopie is.

Keuzes maken

2 december 2009

gelabeld: ,

Ben nu net terug van de ledenvergadering van het CDA waarin de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is vastgesteld. Een lijst met 25 geweldige kandidaten waar ik trots op ben.

Wanneer je op die lijst gaat zoeken naar mijn naam, kun je lang blijven zoeken. Ik sta er namelijk niet op. Dat betekent dat ik na de verkiezingen in maart gemeenteraadslid af ben. Dat is een bewuste keuze.

In een vorige blog-item had ik al eens aangegeven dat er weinig tot geen tijd over is in mijn agenda. Nu vind ik een drukke agenda eigenlijk best wel lekker, maar ook dat kent z’n grenzen. Dat heeft er bij mij toe geleid dat ik keuzes moest gaan maken wat nog wel te doen en wat ik moet gaan laten.

In de gesprekken met de vertrouwenscommissie (de commissie die een lijstvoorstel moest opstellen) is dat ook besproken. Wanneer ik op de lijst zou komen, zou dat voor mij betekenen dat ik door andere activiteiten een streep zou moeten zetten. Kortom, ik was beschikbaar, maar onder voorwaarden.

Inmiddels is gebleken dat er een ruime lijst van goed gekwalificeerde mensen beschikbaar is (iets wat kennelijk niet in alle gemeente het geval is hoor ik in de wandelgangen). Dat geeft een goed gevoel.

Soms denk ik al wel eens aan de tijd na de verkiezingen … Rust … die waarschijnlijk van korte duur zal zijn …

Breeduit discussie over 3 meter water

10 juni 2007

gelabeld: , , ,

Infobord Blauwe As

Hoe breed moet de zwaaikom aan het einde cq begin van de Vaart worden? 23 meter zoals het College voorstelt, of 26 meter zoals een deel van de raad met de PvdA voorop graag wil. Over anderhalve week zullen we het weten, want dan neemt de gemeenteraad een besluit.

Afgelopen donderdag heeft de fractievoorzitter van de PvdA zijn volle gewicht ingezet om de rest van de raad te overtuigen dat 26 meter véél beter is dan 23. Eerlijk gezegd: ik snap nog steeds niet waarom we met 26 meter beter af zijn.

Even de situatie. De gedempte zwaaikom voor De Kolk wordt uitgegraven in het kader van het weer bevaarbaar maken van de Vaart. Bij 23 meter wordt aan de noordkant de historische lijn in acht genomen. Aan de zuidzijde kan dat niet ivm de huidige verkeerssituatie. De 26 meter benadert meer de historische breedte. Maar daarvoor wordt aan de noordzijde de ruimte tussen de bebouwing en de kade smaller (immers, de zuidzijde kan niet schuiven ivm de verkeerssituatie). Ruimte die anders gebruikt wordt voor terras.

De keuze tussen de 23 en 26 meter komt hierbij neer op 3 meter extra water of 3 meter extra terras. Voor wat betreft de boten die verwacht worden Assen aan te doen; die kunnen met een breedte van 23 meter prima draaien. Waarom dan alsnog 26 meter? Tsja … na de woordenbrei van de PvdA weet ik het nog steeds niet. Zolang de noodzaak voor 3 meter extra zwaaikom mij niet duidelijk is, ga ik voor een groter terras. Daar hebben we allemaal wat aan…

Treurige momenten

8 april 2007

gelabeld: , , ,

In m’n vorige bijdrage had ik gemeld dat onze raadsvergadering nu ook op internet zijn na te kijken. Erg mooi allemaal. Alles wordt vastgelegd en iedereen kan met volle teugen genieten van de democratie in werking. Beter kan het gewoonweg niet, toch?

Maar ook de genante momenten worden keihard vastgelegd. Nu is het positieve aan genante momenten dat het voor de buitenstaander veelal leuk is om naar te kijken. Eén zo’n moment was tijdens de vergadering van afgelopen donderdag.

Het betoog van PvdA-raadslid dhr Berends werd even onderbroken voor een uiterst belangrijke mededeling. Hij had zich op dat moment een pijnlijke afgang kunnen besparen. Helaas voor hem had hij op dat moment niet de nodige helderheid van geest. Waar dat toe lijdt: kijk zelf naar de twee achtereenvolgende fragmenten (Windows Mediaplayer vereist).

Ben ik in beeld?

23 maart 2007

gelabeld: , ,

Achter spreekgestoelte in de raadszaal

Afgelopen avond was er weer een raadsvergadering. Door de stevige woorden die over de bouw van Kloosterveste (beter gezegd: het nog niet bouwen ervan door de BAM) zijn gezegd, zou bijna het nieuwe aan deze vergadering geheel aan de aandacht ontsnappen. En dat betreft het video-verslag.

Een tijdje geleden waren in de raadszaal camera’s gemonteerd waarmee o.a. de voortgang van de raad via een beamer op de muur werd gepresenteerd. Erg handig voor het publiek; om zo te kunnen zien wie er nu precies spreekt.
Het nieuwe is nu dat deze beelden nu ook op het internet te vinden zijn. Je kunt dus nu thuis met een glas wijn en een blokje kaas in de hand de vergadering rustig nog eens bekijken.

Ook ik ben ijdel genoeg om direct bij thuiskomst maar even te kijken hoe ik erop sta. Ergens in de vergadering ben ik namelijk ook aan het woord geweest. Ah, gevonden. Even kijken … hmmm … tsja … laat ik het zo zeggen: een en ander is nog wel voor verbetering vatbaar.

Een burgemeester met ballen

28 februari 2007

gelabeld: , ,

Nadat onze huidige burgemeester Van As afgelopen herfst haar vertrek bekend had gemaakt, is een van de meest prangende vragen die politiek Assen bezig houdt: Wie wordt onze nieuwe burgemeester?

De gemeenteraad heeft hier eind januari een functie-profiel voor opgesteld. Eén van de discussiepunten daarbij was of er een voorkeur was voor iemand van het vrouwelijk geslacht.

In de wandelgangen had ik nog een aardige discussie met een collega raadslid van PvdA-huize. “Jij vindt toch ook dat we het liefst een vrouwelijke burgemeester moeten hebben?” Want, zo was de redenatie, we hebben nu ook al een vrouwelijke burgemeester en anders zou het College van B&W geheel uit mannen bestaan.
Nu vraag ik me wel eens af of het man-vrouw gedoe bij de PvdA niet een beetje doorslaat. De kandidatenlijst van de Tweede Kamer was netjes (van begin tot eind) man-vrouw-man-vrouw-enz. De lijst voor de Eerste Kamer ook. Dat had onderandere tot gevolg dat de zeer gekwalificeerde Klaas de Vries op een eerst overkiesbare plaats kwam.

Eigenlijk vind ik de man-vrouw kwestie maar een non-discussie. Het gaat om de beste persoon op deze plek. En wanneer dit toevallig een vrouw is, is dat mooi meegenomen. Maar om nu bij voorbaat een voorkeur voor een vrouw uit te spreken… Waarom dan geen allochtoon (er wonen per slot van rekening relatief veel Molukkers in onze gemeente) of een homo?

OK, we hebben nu een vrouwelijke burgemeester. Maar dan wel eentje met ballen!
En het feit dat het College dan alleen uit mannen zou bestaan? Ach, de PvdA levert zelf de helft van de wethouders. Dus wanneer dat voor hun een onoverkomenlijk probleem is…

Inmiddels is bekend geworden dat 18 personen de eervolle baan als burgervader van onze stad ambiëren. Ik kan zonder problemen de term “burgervader” gebruiken, aangezien alle 18 man zijn. En zo lost de man-vrouw kwestie zichzelf op.

Ik wens alle 18 mannen veel succes bij hun sollicitatie. May the best man win!

Oogkleppenmotie

25 januari 2007

gelabeld: , ,

Electriciteitsmasten

Deze week staat er op de agenda van de gemeenteraadsvergadering de kernenergie-motie. Hierin wordt gesteld dat de gemeente Assen, als aandeelhouder van Essent, haar afkeuring moet uitspreken over een mogelijke deelname van Essent aan de exploitatie van een nieuwe kerncentrale. Want: wij mogen onze toekomstige generatie niet voor onze (afval)problemen laten opdraaien.

Dat klinkt allemaal ontzettend mooi en nobel. Maar toch heb ik hier moeite mee. Het suggereert dat, wanneer we geen nieuwe kerncentrale bouwen, we onze toekomstige generatie niet met een probleem opzadelen. Was het maar zo eenvoudig.

Een groot gedeelte van onze electriciteit komt uit kolengestookte centrales. Die produceren ontzettend veel CO2, wat klimaatsverandering veroorzaakt. Daarom willen we de uitstoot van CO2 fors terugdringen. Het bouwen van een kerncentrale in plaats van een kolencentrale zou daar goede bijdrage aan kunnen leveren.
Maar ja, teveel CO2 zit nu eenmaal niet in een tonnetje met daarop een “dit is gevaarlijk spul”-sticker. Het is iets abstracts. Afval van een kerncentrale daarentegen is concreet. Je kunt het laten zien en met een vingertje aanwijzen: “kijk, dat is het probleem”.

Kortom, ook wanneer we een kolencentrale gaan bouwen, zadelen we ook onze toekomstige generaties op met onze problemen. Problemen (klimaatsverandering) die nog veel ongrijpbaarder zijn dan het kernafval probleem.

Even voor de duidelijkheid: ik ben geen voorstander van kernenergie. Maar ook aan het alternatief, kolengestookte centrales, zit ook een luchtje. Het is kiezen tussen twee kwaden. An inconvenient truth zouden sommige mensen zeggen.

The Day After

8 maart 2006

gelabeld: ,

K**! Sorry, het is niet mijn gebruik om met andermans lichaamsdelen te smijten. Maar het moet er toch even uit. Jeetje wat baal ik van de uitslag.

Zo zie je maar weer. Je kunt plaatselijk doen wat je wilt, je wordt afgerekend op landelijk beleid. Als er iets frustrerend is voor een gemeenteraadslid is dat het wel. En als dat nog niet genoeg is, hoor je ook nog een opmerking van een kiezer op het stemburo: “Ik wil op Wouter Bos stemmen, maar ik zie hem niet op de lijst staan.”

Waar doe je het dan nog voor? begin ik me zo langzamerhand af te vragen.

Welkom terug ... of toch niet?

8 mei 2004

gelabeld:

Ik heb nog niet erg veel promotie voor m’n site gemaakt. Daarom is het wel leuk te merken dat er nu al mensen zijn die mijn site serieus nemen. Bijvoorbeeld Rob Aalders (GroenLinks), getuige een “dit wou ik even kwijt” bijdrage op mijn bijdrage over de komst van Fractie van Tilborg.

Allereerst wil ik Rob bedanken voor zijn beknopte uitleg van de kieswet. Alleen snap ik niet waarom hij denkt dat ik dat even vergeten was. Maar ach, zo zijn er wel meer zaken die ik niet snap.

Kennelijk is de frustratie bij GroenLinks over Yvon groot. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Inderdaad Rob, ik weet niet precies wat jullie allemaal geprobeerd hebben om tot een oplossing te komen, maar dat jullie er intensief mee bezig zijn geweest is mij niet ontgaan. Dat hoeft nog niet te betekenen dat ook ik Yvon als persona non grata moet gaan beschouwen.

Twee jaar geleden hebben de Asser kiezers bepaald hoe de gemeenteraad is samengesteld. Over twee jaar doen ze dat weer. In die tussentijd wens ik Yvon (en alle andere partijen inclusief GroenLinks) veel sterkte met het uitvoeren van hun taak als volksvertegenwoordiger. Hoe een ieder daar invulling aan wil geven is hij/zij vrij in.

Trouwens, ook welkom terug van weggeweest aan jou, Robbie, nu je bent geïnstalleerd als plaatsvervangend commissielid.