Scholen op de kaart

5 januari 2006

gelabeld: , ,

Vincent van Gogh en Dr Nassau gemarkeerd op kaart

Gisteravond was ik in een van de vergaderzalen van het gemeentehuis voor fractieoverleg. In de vergaderzaal waar ik zat hing nog een kaart van Assen aan de muur met daarop twee locaties omcirkelt. En wel die van twee scholen: het Vincent van Gogh (locatie De Lariks) en het Dr Nassau College (locatie Quintus).

Nu is mij bekend dat beide scholen nieuwbouwplannen hebben ter vervanging van genoemde locaties. Een van de genoemde opties hierbij is dat beide scholen op één locatie samen gaan bouwen. We waren als raad enkele maanden geleden als eens uitgenodigd door het Dr Nassau College om over hun visie op onderwijshuisvesting te praten. Een kleine rondleiding door de school gaf aan dat je nu niet direct kon spreken van een goede staat van onderhoud van de locatie Quintus. Op sommige plekken waren de kozijnen dermate verrot dat er gaten in vallen.

Natuurlijk wil iedereen graag nieuwbouw. Dat geeft de mogelijkheid om gebouwen naar de nieuwste inzichten in te delen en in te richten. En wanneer je dat op een nieuwe locatie doet biedt dat ook weer mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen op de huidige locaties. Niets mis mee.
Tegelijkertijd kost dit ook geld, veel geld. Terwijl we voor de komende jaren al miljoenen gaan investeren in nieuwbouw voor nieuwbouw van basisscholen. Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat.

In ieder geval is nu duidelijk dat er niet alleen bij de scholen de ideeën leven, maar dat er ook binnen het gemeentehuis dit onderwerp op de agenda staat.