Rariteiten college

5 april 2010

gelabeld: , , , , ,

Het is inmiddels een maand geleden dat we naar de stembus hebben mogen gaan. In de tussentijd heeft de nieuwe gemeenteraad zitting genomen, maar de nieuwe club van burgemeester en wethouders nog niet (PvdA, VVD, CU en D66). Niet dat de nieuwe wethouders nog niet bekend zijn, dat wel. Hun beleidsprogramma nog niet.

Op zich wel een beetje vreemd vind ik persoonlijk. Normaliter ga je eerst met enkele partijen om tafel om tot een inhoudelijk akkoord te komen. Daarna ga je de poppetjes erbij zoeken. In Assen doen we het dus kennelijk anders.

Het worden er trouwens 5 (wethouders dus), eentje meer dan de afgelopen perioden. De PvdA (de grootste verliezer) moest en zou kennelijk 2 wethouders leveren. Toch vreemd dat de VVD hiermee akkoord is gegaan. Zij die gaan voor “minder overheid, meer markt” gaat nu voor meer overheid. Des de vreemder als je je realiseert dat er forse bezuiningen op stapel staan.

Zo zijn er nog veel meer rariteiten waar te nemen. De ChristenUnie gaf tijdens de besprekingen aan dat zij niet met D66 samen in een college wilden zitten. Ze staan politiek gezien te ver van hun af, was hun argumentatie.

En wat te zeggen van D66: politieke vernieuwing en transparantie zijn hun credo. Transparantie is in dit proces ver te zoeken. Nergens op de gemeentelijke website is iets te vinden over het onderhandelingsproces, laat staan op de website van D66 zelf.

Welaan, dan zou je verwachten dat de PvdA een glashelder verhaal heeft waarom zij gekozen heeft voor deze samenstelling. Helaas. Men moet een adviseur/formateur van buiten halen om er inhoudelijk een samenhangend verhaal van te maken. Sterker nog, binnen de partij weet men het ook al niet meer. Nienke Torensma, de jongste kandidate voor de PvdA, twitterde ze onlangs: “PvdAAssen, wat is er met ‘vernieuwing’ gebeurd?”

Tsja …

Breeduit discussie over 3 meter water

10 juni 2007

gelabeld: , , ,

Infobord Blauwe As

Hoe breed moet de zwaaikom aan het einde cq begin van de Vaart worden? 23 meter zoals het College voorstelt, of 26 meter zoals een deel van de raad met de PvdA voorop graag wil. Over anderhalve week zullen we het weten, want dan neemt de gemeenteraad een besluit.

Afgelopen donderdag heeft de fractievoorzitter van de PvdA zijn volle gewicht ingezet om de rest van de raad te overtuigen dat 26 meter véél beter is dan 23. Eerlijk gezegd: ik snap nog steeds niet waarom we met 26 meter beter af zijn.

Even de situatie. De gedempte zwaaikom voor De Kolk wordt uitgegraven in het kader van het weer bevaarbaar maken van de Vaart. Bij 23 meter wordt aan de noordkant de historische lijn in acht genomen. Aan de zuidzijde kan dat niet ivm de huidige verkeerssituatie. De 26 meter benadert meer de historische breedte. Maar daarvoor wordt aan de noordzijde de ruimte tussen de bebouwing en de kade smaller (immers, de zuidzijde kan niet schuiven ivm de verkeerssituatie). Ruimte die anders gebruikt wordt voor terras.

De keuze tussen de 23 en 26 meter komt hierbij neer op 3 meter extra water of 3 meter extra terras. Voor wat betreft de boten die verwacht worden Assen aan te doen; die kunnen met een breedte van 23 meter prima draaien. Waarom dan alsnog 26 meter? Tsja … na de woordenbrei van de PvdA weet ik het nog steeds niet. Zolang de noodzaak voor 3 meter extra zwaaikom mij niet duidelijk is, ga ik voor een groter terras. Daar hebben we allemaal wat aan…

Treurige momenten

8 april 2007

gelabeld: , , ,

In m’n vorige bijdrage had ik gemeld dat onze raadsvergadering nu ook op internet zijn na te kijken. Erg mooi allemaal. Alles wordt vastgelegd en iedereen kan met volle teugen genieten van de democratie in werking. Beter kan het gewoonweg niet, toch?

Maar ook de genante momenten worden keihard vastgelegd. Nu is het positieve aan genante momenten dat het voor de buitenstaander veelal leuk is om naar te kijken. Eén zo’n moment was tijdens de vergadering van afgelopen donderdag.

Het betoog van PvdA-raadslid dhr Berends werd even onderbroken voor een uiterst belangrijke mededeling. Hij had zich op dat moment een pijnlijke afgang kunnen besparen. Helaas voor hem had hij op dat moment niet de nodige helderheid van geest. Waar dat toe lijdt: kijk zelf naar de twee achtereenvolgende fragmenten (Windows Mediaplayer vereist).

Een burgemeester met ballen

28 februari 2007

gelabeld: , ,

Nadat onze huidige burgemeester Van As afgelopen herfst haar vertrek bekend had gemaakt, is een van de meest prangende vragen die politiek Assen bezig houdt: Wie wordt onze nieuwe burgemeester?

De gemeenteraad heeft hier eind januari een functie-profiel voor opgesteld. Eén van de discussiepunten daarbij was of er een voorkeur was voor iemand van het vrouwelijk geslacht.

In de wandelgangen had ik nog een aardige discussie met een collega raadslid van PvdA-huize. “Jij vindt toch ook dat we het liefst een vrouwelijke burgemeester moeten hebben?” Want, zo was de redenatie, we hebben nu ook al een vrouwelijke burgemeester en anders zou het College van B&W geheel uit mannen bestaan.
Nu vraag ik me wel eens af of het man-vrouw gedoe bij de PvdA niet een beetje doorslaat. De kandidatenlijst van de Tweede Kamer was netjes (van begin tot eind) man-vrouw-man-vrouw-enz. De lijst voor de Eerste Kamer ook. Dat had onderandere tot gevolg dat de zeer gekwalificeerde Klaas de Vries op een eerst overkiesbare plaats kwam.

Eigenlijk vind ik de man-vrouw kwestie maar een non-discussie. Het gaat om de beste persoon op deze plek. En wanneer dit toevallig een vrouw is, is dat mooi meegenomen. Maar om nu bij voorbaat een voorkeur voor een vrouw uit te spreken… Waarom dan geen allochtoon (er wonen per slot van rekening relatief veel Molukkers in onze gemeente) of een homo?

OK, we hebben nu een vrouwelijke burgemeester. Maar dan wel eentje met ballen!
En het feit dat het College dan alleen uit mannen zou bestaan? Ach, de PvdA levert zelf de helft van de wethouders. Dus wanneer dat voor hun een onoverkomenlijk probleem is…

Inmiddels is bekend geworden dat 18 personen de eervolle baan als burgervader van onze stad ambiëren. Ik kan zonder problemen de term “burgervader” gebruiken, aangezien alle 18 man zijn. En zo lost de man-vrouw kwestie zichzelf op.

Ik wens alle 18 mannen veel succes bij hun sollicitatie. May the best man win!

Stedelijk Jongerencentrum niet tegen elke prijs

17 mei 2005

gelabeld: , , , ,

Donderdag mag de gemeenteraad een besluit nemen voor het maken van een stedelijk jongerencentrum in een pand aan de Groningerstraat. In het pand zit nu het Asser Kunst Podium, maar die moet vanwege gebrek aan financiën sluiten.

Deze locatie werd door PLOP als hét ei van Columbus gepresenteerd naar aanleiding van een plan van de Stichting Jongerenwerk Assen die een plan hadden opgesteld om een Jongerencentrum te starten. In plaats van de enkele tonnen die het laatst genoemde plan de gemeente zou kosten, kon nu worden volstaan met ongeveer 16.000 EUR per jaar. Dat zou ongeveer 20% van de kosten zijn die jongeren vroegen. Kijk, met dit soort verschillen krijg je al gauw de aandacht van de raad.

Kortom, het College wordt op pad gestuurd om dat ei van Columbus uit te broeden. En ziedaar: een plan om daar voor 2,5 jaar een jongerencentrum te houden voor het luttele bedrag van 4 ton. PLOP en PvdA blij, want er kan nu eindelijk een jongerencentrum komen.

Tjsa, zelf schrik ik nog wel van dat bedrag. We vragen als raad aan de ene kant aan de ouderen om 40.000 euro in te leveren, en aan de andere kant smijten we met geld richting jongeren alsof het niets is. Begrijp me goed: ik ben er groot voorstander van dat er een jongerencentrum komt. Maar we moeten met z’n allen wel met beide benen op de grond blijven staan.

Wat maakt het plan nu ineens zo duur. Naast de huur van het pand, zullen er ook beheerders aangesteld moeten worden, inventaris aangeschaft moeten worden en het nodige onderhoud aan het gebouw gedaan moeten worden. Allemaal redelijk verklaarbaar. Maar ik vraag me af waar de bijdrage van de jongeren zelf is gebleven. Het lijkt erop dat de jongeren er voor nop kunnen zitten. Dat vind ik wel een beetje erg goedkoop (danwel gul).

Een ander probleem is de inzet van de gemeentelijke jongerenwerker. We hebben onlangs een extra jongerenwerker aangesteld om vooral in de wijken bezig te gaan, want daar was erg veel behoefte aan (problemen met skatebanen, hangplekken, etc). Deze wordt nu voor een groot deel van zijn tijd naar dit centrum gehaald. Niet slim dus.

Misschien was dan het originele plan van de Stichting Jongerenwerk Assen toch niet zo’n gek plan. Voor en door jongeren en nog goedkoper ook…

Van wie is nu het Baggelhuizerplas?

12 april 2004

gelabeld: ,

Op de PvdA-website staat een artikel te lezen over het vermeende pikken van ideeën van andere partijen. Dit als reactie op uitspraken van het PLOP.

Het is een aardig voorbeeld waar de scoringsdrift (bij de ene partij wat meer zichtbaar dan bij de andere) toe kan leiden. Nu maar hopen dat er ook daadwerkelijk iets mee gaat gebeuren.

Opvallend is wel dat het stuk is geschreven door “Allesweter”. Ik heb even snel de website eens wat verder doorgebladerd. Nergens een spoor van die “Allesweter” te bekennen; niet in de gemeenteraadsfractie, het bestuur of andere artikelen. Waarom dan ineens die pseudoniem (tenminste daar ga ik gemakshalve maar even van uit)? Of zou dit weer een bijdrage van wethouder Piek namens de PvdA-fractie zijn? De motie-Piek kwestie van vorig jaar verzorgde namelijk voor nogal wat opschudding.