Breeduit discussie over 3 meter water

10 juni 2007

gelabeld: , , ,

Infobord Blauwe As

Hoe breed moet de zwaaikom aan het einde cq begin van de Vaart worden? 23 meter zoals het College voorstelt, of 26 meter zoals een deel van de raad met de PvdA voorop graag wil. Over anderhalve week zullen we het weten, want dan neemt de gemeenteraad een besluit.

Afgelopen donderdag heeft de fractievoorzitter van de PvdA zijn volle gewicht ingezet om de rest van de raad te overtuigen dat 26 meter véél beter is dan 23. Eerlijk gezegd: ik snap nog steeds niet waarom we met 26 meter beter af zijn.

Even de situatie. De gedempte zwaaikom voor De Kolk wordt uitgegraven in het kader van het weer bevaarbaar maken van de Vaart. Bij 23 meter wordt aan de noordkant de historische lijn in acht genomen. Aan de zuidzijde kan dat niet ivm de huidige verkeerssituatie. De 26 meter benadert meer de historische breedte. Maar daarvoor wordt aan de noordzijde de ruimte tussen de bebouwing en de kade smaller (immers, de zuidzijde kan niet schuiven ivm de verkeerssituatie). Ruimte die anders gebruikt wordt voor terras.

De keuze tussen de 23 en 26 meter komt hierbij neer op 3 meter extra water of 3 meter extra terras. Voor wat betreft de boten die verwacht worden Assen aan te doen; die kunnen met een breedte van 23 meter prima draaien. Waarom dan alsnog 26 meter? Tsja … na de woordenbrei van de PvdA weet ik het nog steeds niet. Zolang de noodzaak voor 3 meter extra zwaaikom mij niet duidelijk is, ga ik voor een groter terras. Daar hebben we allemaal wat aan…

Water en het omgekeerde soepbord

4 juni 2004

gelabeld: , ,

Waterbeheer, een onderwerp dat de afgelopen jaren flink hoger op de politieke agenda is komen te staan. Niet alleen omdat onze toekomstige koning daar zijn tanden in heeft gezet, maar ook naar aanleiding van de “problemen” die in 1998 zijn geweest toen bijvoorbeeld het Groninger Museum onder water dreigde te lopen. Kortom, tijd voor een symposium over dit onderwerp. En die was er vandaag in Groningen.

Ook “onze” wethouder Michel Berends was een van de sprekers bij het symposium. Hij had het verschillende keren over “lef hebben” om op andere wijze met water om te gaan. In ieder geval had Michel wél lef: in Groningen verkondigen dat “Assen aan zee” ook best een aardig idee is.

Anyhow, het geschetste toekomstscenario: de zeespiegel en temperatuur stijgen en er zullen meer (hoos)buien komen. De stijging van de temperatuur zorgt ervoor dat er meer water verdampt, maar dat weegt niet op tegen de extra neerslag dat als stevige buien naar beneden komt.
De afgelopen decennia was het motto om het water zo snel mogelijk kwijt te raken. Rechte, brede, goed gemaaide kanalen zorgen voor een vlotte afvoer. Drenthe wordt vaak gezien als een omgekeerd soepbord, dus het water wil prima weg.

Tegenwoordig vindt Groningen dat niet zo aardig meer, want zij moeten maar zorgen dat alle toestroom ook maar ineens verwerkt kan worden. En vandaar dat Assen (en niet alleen Assen) vriendelijk wordt verzocht het water wat langer vast te houden en geleidelijk af te voeren. Kortom, we moeten op zoek naar waterbergingsgebieden.
Ook in stedelijke gebieden als Assen zijn daar mogelijkheden voor. Zo zijn er al diverse vijvers in de diverse woonwijken.

Maar ook het herstellen en/of uitdiepen van oude waterloopjes (bv het Weiersloopje in de Gouverneurstuin) kan soelaas bieden.
En wat dacht u van de verharding van parkeerplaatsen in woonwijken vervangen door grastegels (tegels met grote gaten erin waardoor het gras kan groeien). Het water hoeft dan niet via de afvoerputjes afgevoerd worden, maar kan gewoon de grond intrekken. Daarnaast krijg je ook meer groen in de wijken. Twee vliegen in één klap!